Współpraca

https://www.mpec.krakow.pl/

INNAOAGH
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii
AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Miekinia_plus2
Laboratorium Edukacyjno – Badawczy Odnawialnych
Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini