Oferta i realizacje

Głównym zakresem działalności Instytutu „Miękinia” jest:

 • Wdrażanie wyników badań, optymalizacja istniejących instalacji w zakresie OZE.
 • Wykonywanie studiów wykonalności, analiz ekologiczno-ekonomicznych w zakresie OZE.
 • Doradztwo, szkolenia, projekty w zakresie poszanowania energii i wykorzystania OZE.
 • Projektowanie, uruchamianie instalacji i urządzeń oraz wykonywanie prototypów w zakresie OZE.
 • Budowa stanowisk dydaktyczno-badawczych związanych z tematyką poszanowania energii i wykorzystania OZE.
 • Organizacja konferencji tematycznych.

Nasze realizacje:

 1. Instalacja grzewcza z pompą ciepła typu powietrze-woda (Czytaj więcej).
 2. Kaskada trzech pomp ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania i przygotowania c.w.u.
 3. Instalacja odzysku ciepła technologicznego (po procesowe powietrze) z pompą ciepła typu powietrze-woda. Przygotowanie c.w.u. w ilości ok. 700l/dobę oraz wspomaganie gazowego systemu ogrzewania obiektu.
 4. Instalacja grzewcza z kotłem na pellety oraz pompa ciepła powietrze-woda do c.w.u. Poza sezonem grzewczym c.w.u. jest przygotowywana za pomocą pompy ciepła (wyprodukowany chłód ochładza spiżarnię).
 5. Instalacja grzewcza z pompą ciepła typu solanka (grunt)-woda. Pompa ciepła ogrzewa i przygotowuje c.w.u. na potrzeby dwóch obiektów rekreacyjnych. 
 6. Instalacja grzewcza z pompą ciepła typu powietrze-woda oraz kotłem na drewno jako źródłem szczytowym (Czytaj więcej).
 7. Wykonywanie testów reakcji termicznej TRT oraz modelowania pracy płytkich systemów geotermalnych (Czytaj więcej).
 8. Zaprojektowanie i wykonanie badawczego układu hybrydowego węzła cieplnego na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji.