Oferta/Działalność

Głównym zakresem działalności Instytutu „Miękinia” jest:

  • Wdrażanie wyników badań, optymalizacja istniejących instalacji w zakresie OZE.
  • Wykonywanie studiów wykonalności, analiz ekologiczno – ekonomicznych w zakresie OZE.
  • Doradztwo, szkolenia, projekty w zakresie poszanowania energii i wykorzystania OZE.
  • Projektowanie, uruchamianie instalacji i urządzeń oraz wykonywanie prototypów w zakresie OZE.
  • Budowa stanowisk dydaktyczo – badawczych związanych z tematyką poszanowania energii i wykorzystania OZE.
  • Organizacja konferencji tematycznych.

architecture-1857175_1920