Doświadczenie

Zespół Instytutu Zrównoważonej Enrgii „Miękinia” stanowią pracownicy Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o. o.. Osoby zaangażowane w powstanie Instytutu „Miękinia” mają duże doświadczenie w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł i poszanowania energii, zdobyte podczas budowy i rozwoju Laboratorium Edukacyjno – Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.

home-1353389_1920